logo

Automatyzacja maszyn i urządzeń

Modernizacja maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji to proces wprowadzania nowoczesnych technologii i rozwiązań do istniejących maszyn i urządzeń w celu zwiększenia ich poziomu automatyzacji i efektywności. Polega na modyfikacji, ulepszaniu lub zamianie części, komponentów lub systemów w istniejących urządzeniach, aby umożliwić im pełne lub częściowe samodzielne funkcjonowanie.

Dodawanie sensorów oraz aktuatorów

Dodawanie sensorów oraz aktuatorów

Instalacja dodatkowych czujników, takich jak czujniki optyczne, czujniki siły, czujniki pozycji, które umożliwiają maszynom zbieranie danych dotyczących otoczenia, stanu pracy lub produktu.

Automatyzacja sterowania

Automatyzacja sterowania

Zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania i automatyki, takich jak programowalne sterowniki logiczne (PLC) lub systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), które umożliwiają programowanie, monitorowanie i kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń.

Integracja z systemami informatycznymi

Integracja z systemami informatycznymi

Połączenie maszyn i urządzeń z systemami informatycznymi, takimi jak systemy zarządzania produkcją (MES) lub systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiające wymianę danych i integrację procesów produkcyjnych.

Optymalizacja energetyczna

Optymalizacja energetyczna

Zastosowanie rozwiązań mających na celu redukcję zużycia energii, takich jak efektywne silniki, regulacja prędkości, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy odzyskiwanie energii kinetycznej.

Robotyzacja i automatyzacja procesów

Robotyzacja i automatyzacja procesów

Wprowadzenie robotów przemysłowych lub systemów automatyzacji do wykonywania konkretnych operacji lub zadań w ramach procesu produkcyjnego. Może to obejmować montaż, spawanie, pakowanie, sortowanie i wiele innych czynności.